Trädklättring/Arborist

EOS AB – Din Arborist och Trädvårdspecialist
Vi utför alla sorters trädvårdande arbeten såsom:

Beskärning
Vi arbetar med olika metoder efter en bedömning av vad som passar det enskilda trädet bäst: Kronreducering, uttunning eller hamling. Solen ska ju nå fram till t.ex. verandan!

Trädfällning
Arboristen gör avverkning av alla typer av träd, oavsett storlek och sammanhang, på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Träden kan fällas genom klätterrep eller direkt på marken.

Toppkapning och fällning av träd som ”står dumt till”
Vi är specialiserade på trädfällning med särskilda risker, till exempel träd som ligger nära kraftledningar eller delvis fallna träd som lutar mot närliggande hus eller tomter. Dessa träd fälls genom att man tar ner trädet uppe från dess högsta punkt i kronan. Därför behöver vi inte lika stor yta som om vi skulle fälla det på normalt vis.

Vi kommer gärna ut och ger råd och en offert på både stora och små jobb.

Ring oss på: 0702485581