Röjning

Röjning är en av våra huvudsakliga sysselsättningar. Vi håller på med både förröjning (innan maskinerna kommer tar vi bort klena och oekonomiska träd), vi håller även på med ungskogsröjning. Vi använder oss  huvudsakligen av traditionella röjsågar.

Röjning är en av de viktigaste delarna av skogens åtgärder. Det är där du bestämmer hur din skog ska se ut i framtiden. För oss är diskussionen mellan oss och dig som markägare enormt viktig. Vi lägger stor vikt på markägarens tycke och smak.

Röjning kan vara svårt att hinna med för den självverksamma skogsägaren, så tveka inte att höra av dig för att du ska få din skog på det viset du vill ha den.